Disclaimer en Privacy statement

YES Corporate Finance (YES CF) is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die YES CF aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid

YES CF kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar YES CF-website

YES CF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreƫerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet onherroepelijk dat YES CF de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Informatie gebruiken

YES CF behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YES CF.

Privacy statement

Download het volledige privacy statement door op de volgende link te klikken: Privacy statement AVG