Waarde bedrijf bepalen in het Midden- en Grootbedrijf

Waarde van een onderneming bepalen: een analyse met verschillende aspecten

De waarde van een onderneming en de prijs die wordt betaald komen vaak niet overeen. De waarde van een onderneming wordt subjectief bepaald, mede door de te verwachten synergie voordelen. Voor partij A kan de waarde hoger liggen dan voor partij B en deze vloeit naar de synergie voordelen ook voort uit o.a. verwachte groei, marges, kosten, winstgevendheid en risico’s, waar partijen een verschillende waarde aan toekennen op basis van hun prognose en risico inschatting. 

Prijs komt tot stand door middel van vraag en aanbod. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door hetgeen wat koper en verkoper met elkaar overeenkomen. YES Corporate Finance beschikt over jarenlange ervaring bij het onafhankelijk waarderen van bedrijven. 

Voor het berekenen van de ondernemingswaarde zijn meerdere methodes mogelijk. Onderstaand de meest voorkomende methodes: 

 • Gebaseerd op vergelijking met soortgelijke ondernemingen en/of transacties (markt multiples en comparables)
 • Gebaseerd op vrije kasstromen (cash flow based methodes)
 • Gebaseerd op de waarde van de activa (asset-based methodes)
 • Gebaseerd op historische winsten (profit-based methodes)

De eerste twee meest gebruikte methodes, multiples en de DCF (“Discounted Cash Flow”) methode, zullen hier kort toegelicht worden.

Aan de hand van verschillende methodes, denk hierbij aan een multiples analyse of een Discounted Cash Flow (DCF) analyse, kan de juiste bedrijfswaarde bepaald worden. De waarde in een DCF analyse wordt met name bepaald door de verwachte vrije kasstromen in de toekomst, voortvloeiend uit ondernemingsactiviteit. Daarbij is het van belang dat de verwachte winst en vrije kasstromen realistisch zijn opgebouwd, rekening houdend met noodzakelijke investeringen in vaste activa en werkkapitaal die gedaan moeten worden om door te kunnen groeien. Het risico dat genomen wordt om dat resultaat te halen weegt in belangrijke mate mee. 

Waar een DCF meer een intrinsieke waardering is, spreken we bij een multiples analyse van een relatieve waardering. Aan de hand van de waarde van (zo goed mogelijk) vergelijkbare bedrijven (peer group) worden zogeheten multiples uitgetrokken. Die kunnen we, na zorgvuldige aanpassingen, toepassen op uw bedrijf. “Even snel de multiple bepalen” is een veelgemaakte fout. 

YES Corporate Finance zorgt ervoor dat uw bedrijf op waarde geschat wordt. Door onze kennis en ervaring krijgt u de juiste begeleiding wat ervoor zorgt dat u goed beslagen ten ijs komt in een potentiële (prijs)onderhandeling. 

Neem contact met ons op

Waarom hebben klanten vertrouwen in ons?

 • Een gedegen aanpak en een no-nonsense mentaliteit
 • Onafhankelijk advies
 • Korte lijnen: één van de partners is van begin tot eind uw persoonlijke aanspreekpunt
 • Ownership: wij voelen ons mede-eigenaar van uw vraagstuk
 • Iedere partner heeft meer dan 15 jaar ervaring en kennis van financiering én overnames. Deze combinatie is belangrijk om succesvol te kunnen zijn
 • Zeer groot netwerk, waardoor wij unieke verbindingen voor u kunnen leggen in binnen- en buitenland
 • Samenwerking met ABN AMRO Bank bij overnames in het MKB-segment

Expertise van YES CF

YES Corporate Finance (YES CF) is zeer ervaren in het begeleiden van bedrijfsovernames en groeifinancieringen, met een gezamenlijke transactie ervaring van meer dan 100 jaar. Belangrijk onderdeel bij een succesvolle overname (koop of verkoop) is een juiste waardebepaling van de onderneming.

Wij zijn onder andere actief geweest als overname adviseur, bankier, private equity/venture capital investeerder, interim CFO en controller. Deze rollen zijn vervuld bij ABN AMRO Bank, Rabobank, PwC, ICP Corporate Finance, Capital-C Ventures en VRTwee Corporate Finance. YES CF heeft een groot netwerk van (internationale) financiers en private equity/venture capital investeerders.

Daarnaast hebben wij, o.a. door onze samenwerking met ABN AMRO Bank en ons internationale AICA-netwerk, toegang tot een groot en divers netwerk in meer dan 40 landen en dus toegang tot mogelijke kopers, verkopers en daarmee hebben wij beter zicht op vergelijkbare transacties & waarderingen in uw sector. Ons netwerk, in combinatie met onze sectorkennis en ervaring bij het begeleiden van corporate finance vraagstukken, maakt ons tot een specialist in het bepalen van de waarde van uw bedrijf of uw target.

Neem contact met ons op

Maak kennis met één van onze specialisten.

Arjan Boonekamp

Managing partner

Guido Emanuels

Managing partner

Enkele voorbeelden van succesvolle deals

AIMLAND TECHNOLOGIES

AIMLAND TECHNOLOGIES

30 april 2024

Van de Water Seafood

Van de Water Seafood

18 april 2024

A1 Electronics

A1 Electronics

27 maart 2024

Schotpoort Logistics

Schotpoort Logistics

23 februari 2024

Recent nieuws

17 mei 2024

Geslaagde internationale partner (AICA) bijeenkomst in Bangkok

30 april 2024

Inkoop eigen aandelen door AIMLAND TECHNOLOGIES

18 april 2024

Van de Water Seafood sluit een strategische samenwerking met Krijn Verwijs

27 maart 2024

A1 Electronics sluit zich aan bij Metis Group